Prosto wyłożone

Etyka (nowe wyd.)
Rabat: 21 %
25,99 zł
Filozofia
Rabat: 40 %
21,00 zł
Socjologia
29,00 zł
Psychiatria
Rabat: 21 %
27,65 zł
Socjologia

Socjologia

Spis treści: Przedmowa do drugiego wydania . . . . . . . . . . . 7 Podziękowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Wprowadzenie. Dyscyplina socjologii  . . . . . . . . 11 CZĘŚĆ PIERWSZA. DZIAŁANIE, TOŻSAMOŚĆ I ROZUMIENIE W ŻYCIU CODZIENNYM 1. Ja z innymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322. Jak pojmujemy swoje życie i jak nim kierujemy  . . 48 3. "My": więzi jedności . . . . . . . . . . . . . . 69 CZĘŚĆ DRUGA. ŻYCIE: WYZWANIA, WYBORY I PRZESZKODY 4. Decyzje i działania: moc, wybór i powinność moralna . 88 5. Siły napędowe związków: dary, wymiana, intymność . 1156. Troska o siebie: ciało, zdrowie, seks . . . . . . . . 1357. Czas, przestrzeń i (bez)ład . . . . . . . . . . . . 1568. Wyznaczanie granic: kultura, natura, państwo, terytorium  1809. Codzienne sprawy: konsumpcja, technologia i sposób życia  211 CZĘŚĆ TRZECIA. SPOJRZENIE WSTECZ, SPOJRZENIE W PRZYSZŁOŚĆ 10. Myślenie socjologiczne . . . . . . . . . . . . . 236Pytania warte przemyślenia i dalsze lektury  . . . . . ....

29,90 zł
Ekonomia
Rabat: 40 %
29,40 zł