Podręczniki akademickie

Klasyczna teoria socjologiczna

Klasyczna teoria socjologiczna

George Ritzer jest profesorem socjologii Uniwersytetu Maryland. Zajmuje się przede wszystkim teorią socjologiczną oraz socjologią konsumpcji. Pełnił funkcję przewodniczącego sekcji socjologii teoretycznej oraz sekcji organizacji i zawodów Amerykańskiego Towarzystwa Socjologicznego. Uzyskiwał nagrody za osiągnięcia dydaktyczne. Otrzymał stypendium Fulbrighta-Haysa. George Ritzer interesuje się metateorią nauk społecznych oraz teorią społeczną stosowaną. Do jego najważniejszych prac dotyczących zastosowań teorii społecznej, szczególnie zaś dziedziny konsumpcji należy m.in. znana polskiemu czytelnikowi McDonaldyzacja społeczeństwa....

35,00 zł
Do koszykaNiedostępny
Psychopatologia

Psychopatologia

"Najważniejsza zmiana w dziedzinie psychopatologii dokonała się na skrzyżowaniu biologii i psychologii. Nowe odkrycia neuronauki wywołały rewolucję w sposobie myślenia badaczy o wzajemnym oddziaływaniu procesów biologicznych i psychicznych. Nowe i często skuteczniejsze sposoby leczenia pacjentów zmieniły również nasze poglądy na wzajemne oddziaływanie przyczyn wielu zaburzeń psychicznych. [...] Oddziaływania te są naprawdę głębokie. Wielu naukowców jest przekonanych, że znajdujemy się u progu przełomowych odkryć dotyczących interakcji pomiędzy psychologią a biologią. Wielu zauważa, że nie trzeba już pytać o naturę i wychowanie, ale raczej o wzajemne oddziaływanie umysłu i ciała, doświadczenia i czynności mózgu. Psychopatologia odzwierciedla zmiany, jakie zaszły w tej dziedzinie. [...] Czytelnik odbywa podróż przez wszystkie poziomy naszego istnienia - od aktywności komórkowej po działanie genów, hormonów i substancji chemicznych w mózgu do wpływu środowiska społecznego. Przybliżamy now...

Rabat: 40 %
66,00 zł
Do koszykaNiedostępny
Metody badań terenowych

Metody badań terenowych

Martyn Hammersley jest wykladowcą edukacyjnych i socjologicznych badan na Open University; Paul Atkinson jest profesorem socjologii w University of Wales. Ich ksiązke uznano za tekst niezbedny przy prowadzeniu badan teoretycznych i metodologicznych. Autorzy ukazują koniecznośc zwrotnego podejścia do problemu prac etnograficznych. Przeprowadzają dyskurs pomiedzy abstrakcyjnym, metodologicznym ujeciem tematu a praktyką. Twierdzą, ze metodologia i metoda, jak teoria socjologii i nauki empiryczne, wzajemnie korzystają ze swoich doświadczen, dlatego zadna z nich nie moze byc rozwazana oddzielnie....

Rabat: 60 %
11,60 zł
Byt i myśl
29,00 zł
Do koszykaNiedostępny
Neuronauka w psychoterapii

Neuronauka w psychoterapii

Spis treści i fragment tekstu:SPIS TREŚCI   Wstęp  9Przedmowa   11Podziękowania   15 Część I Neuronauka i psychoterapia: przegląd 1. Zawiłe losy neurologii i psychologii   182. Odbudowa mózgu: neuronauka i psychoterapia   263. Integracja nerwowa w różnych modelach psychoterapii   47 Część II Jak działa mózg: dziedzictwo ewolucji 4. Układ nerwowy człowieka: od neuronów do sieci neuronowych   625. Różne systemy pamięci w psychoterapii   746. Stronność: jeden czy dwa mózgi?  88 Część IIIOrganizacja doświadczenia a zdrowy mózg 7. Mózg wykonawczy   1048. Konstrukcja "ja" narracyjnego   1209. Interpersonalne formowanie mózgu społecznego   133 Część IVDezorganizacja doświadczenia i psychopatologia 10. "Ja" na wygnaniu: narcyzm i patologiczna opiekuńczość   16411. Mózgowe struktury lęku i strachu   17612. Wpływ urazu na mózg   192 Część VReorganizacja doświadczenia 13. Uczenie starego psa nowych sztuk   21414. Psychoterapeuta jako specjalista w dziedzinie neuronauki: nowy paradygmat   2...

35,00 zł
Do koszykaNiedostępny
Byt i myśl t. II: U podstaw negatywistycznej metafizyki unitarnej- Wieczność i zmiana

Byt i myśl t. II: U podstaw negatywistycznej metafizyki unitarnej- Wieczność i zmiana

Fragment tekstu:   PRZEDMOWA DO TOMU II   Pisanie latami książek wielotomowych ma swe jasne i ciemne strony. Do pierwszych należy możliwość systematycznego rozwijania koncepcji bez skrótów i prześlizgów, nie do uniknięcia w najobszerniejszych artykułach czy nawet w monografiach. Do drugich to, że w miarę upływu czasu oczywiste się staje nawet dla autora, iż na wcześniej zapisanych stronach możliwości tej należycie nie wykorzystał.Tak też stało się w przypadku tej książki. Zamysłem wszelkiej metafizyki unitarnej jest - jak to już objaśniałem (cf. tom I, II.I2(1),(5))1 - zniesienie metafizycznych podziałów ad hoc (umownie: "rozbiorów platońskich"): 1)  ciała - obiekty pozacielesne,2)  idee - konkrety,3)  byty absolutne - byty przyrodzone,4)  przedstawienia myślowe - byty przedstawiane,5)  byty kulturowe - byty naturalne (a szczególnie: znaki - ich desygnaty), a to poprzez odnalezienie jednorodnego uniwersum metafizycznego, w którym możliwe jest wskazanie kryteriów pozwalających na ...

Rabat: 35 %
25,94 zł
Psychologia zmiany postaw i wpływu społecznego

Psychologia zmiany postaw i wpływu społecznego

Spis treści: PRZEDMOWA   11WSTĘP   13 1. ŚWIAT WPŁYWU   17PROCESY I WARUNKI WPŁYWU SPOŁECZNEGO   19HISTORIA SŁAWY (I NIESŁAWY) WPŁYWU   22- Wpływ interpersonalny: "Nawrócenie" i osobiste podejście 22 - Komunikacja i perswazja: Powtórz to jeszcze raz 30 o Wpływ mass mediów: Nie ma dymu bez ognia (i reklamy) 39ABECADŁO WPŁYWU: POSTAWY, ZACHOWANIA I ELEMENTY POZNAWCZE   50- Systemy postawy 51 -  Teza porządkująca: Zmiana rodzi zmianę 54- Inne tezy oparte na kluczowej roli postaw 55Z PERSPEKTYWY PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ   57SPOJRZENIE W PRZYSZŁOŚĆ   59PODSUMUJMY...   61PYTANIA I ĆWICZENIA   63 2. WYWIERANIE WPŁYWU NA ZACHOWANIA   64UCZENIE SIĘ, KIEDY DZIAŁANIE POPŁACA   66- Instrumentalne uczenie się i wzmocnienie warunkowe 67- Teoria społecznego uczenia się 68 o Modelowanie agresji 73- Jin i jang modelowania 75APROBATA I DEZAPROBATA: POTĘGA NAGRÓD SPOŁECZNYCH   78KONFORMIZM: RATOWANIE TWARZY Z WDZIĘKIEM (I ZYSKIWANIE WIEDZY)   81- Przyczyny konformizmu 83 o Konformizm: Dobry czy zły? 89P...

49,90 zł
Do koszykaNiedostępny
Twarzą w twarz.
19,00 zł
Do koszykaNiedostępny