Psychologiczna

Biologiczne mechanizmy zachowań.
20,00 zł
Tożsamość a cykl życia

Tożsamość a cykl życia

Fragment tekstu: PRZEDMOWY Niniejszy zbiór esejów ukazał się po raz pierwszy w 1959 roku w cyklu "Psychological Issues", nakładem International Universities Press. Odniesienia do "wyniku psychologicznego" (psychological issue) na początku i na końcu poniższej oryginalnej przedmowy są nawiązaniem do tej publikacji.   PRZEDMOWA 1 (1959) Republikacja wybranych esejów wymaga zwykle ważnego uzasadnienia. Prezentowany zbiór zawiera teksty, które są poszukiwane jako materiał źródłowy; jest to zapotrzebowanie pochodzące z wielu dziedzin zawodowych, jak wskazuje na to "wynik psychologiczny".Tytuł wyraża wszechobecny temat, czyli jedność cyklu ludzkiego życia i specyficznej dynamiki każdego z jego stadiów, tak jak jest to uwarunkowane przez indywidualny rozwój i społeczną organizację. W psychoanalizie ten temat dotyczył jak dotychczas tylko dzieciństwa i kilka prac nie może uczynić więcej, niż tylko naszkicować specyficzne psychospołeczne zadanie młodości, a konkretnie formowanie tożsamości...

29,90 zł
Spirala milczenia

Spirala milczenia

Spis treści PRZEDMOWA DO WYDANIA 2001   13 I. STAWIAMY HIPOTEZĘ MILCZENIA   21- "Nasze rozumienie pozostaje daleko w tyle za naszymi pomiarami" 22- Każde badanie zaczyna się od zagadki 23- Mowa i milczenie rozstrzygają o klimacie opinii 24- Konformiści z ostatniej chwili 25- Wyciągnąć zjawisko na światło dzienne 27 II. BADANIE NARZĘDZIAMI DEMOSKOPOWYMI   28- "Skąd mam wiedzieć?" 28- Odkrycie nowej zdolności człowieka, jaką jest rozpoznawanie klimatu opinii 30- "Test kolejowy" 36- Symulacja publiczności 39- Odznaka też jest wypowiedzią 44- Korzyść z posiadania po swojej stronie grup skłonnych do wypowiedzi 45- Poczucie zgodności z duchem czasu rozwiązuje język 47- Odwrócenie tendencji jako szansa dla badań 49- Odrzucenie przypuszczenia, że lewicowcy są mniej wrażliwi na klimat opinii 52- Nowy sposób pomiaru ciśnienia opinii 54- Bateria pytań o gotowość publicznej deklaracji 56 III. LĘK PRZED IZOLACJĄ JAKO MOTYW   58- Klasyczny eksperyment laboratoryjny Solomona Ascha burzy wizerunek...

Rabat: 35 %
29,19 zł
Motywacje i emocje
Rabat: 60 %
14,00 zł
Czucie i percepcja

Czucie i percepcja

Kiedyś powszechnie sądzono, iż doznania uzupełniają postrzeganie. Obecnie jednak uważa się, że źródłem spostrzeżeń jest informacja zakodowana w aktywności nerwów. W jakim stopniu nasze spostrzeżenia i zachowanie są nam dane wraz z wrodzoną wiedzą? Jaki wpływ ma to, czego uczymy się już od okresu niemowlęcego? Na te i inne pytania próbują odpowiedzieć autorzy tej książki. Omawiają takie zagadnienia jak: procesy, dzięki którym widzimy, obliczeniowe teorie widzenia, budowa i działanie narządu słuchu, wrażenia odbierane przez skórę, a także metody badawcze i odkrycia psychofizyki....

Rabat: 40 %
11,40 zł