Religia

Wewnętrzny głos miłości
10,00 zł
Odrobina nadziei
15,00 zł
Znak Jonasza
39,00 zł
Chleb żywy
15,00 zł
Mistycy i mistrzowie Zen

Mistycy i mistrzowie Zen

Fragment tekstu: PRZEDMOWA Nieodległy jest czas, gdy do pism mistyków podchodzono w zakonach kontemplacyjnych z pewnym lękiem. Bez wątpienia mistycy nie są dla wszystkich, a moda na pewne formy wschodniego mistycyzmu niekoniecznie stanowi oznakę większej dojrzałości duchowej Zachodu. Wydaje się jednak, że jeśli ktoś powinien się interesować tymi wschodnimi tradycjami, to właśnie mnisi z zachodnich zakonów kontemplacyjnych. Chociaż tradycje te dzielą istotne różnice, mają one ze sobą wiele wspólnego, przede wszystkim kilka podstawowych założeń, które odróżniają mnicha czy wyznawcę zen od ludzi wiodących życie, żeby się tak wyrazić, agresywnie niekontemplacyjne.Wymieńmy kilka spośród tych założeń. Zazwyczaj ujmuje się je w sposób powierzchowny jako ryczałtowe, pesymistyczne odrzucenie świata materialnego, jako chęć ucieczki w duchową krainę aniołów i czystych esencji bądź roztopienia się w absolutnej pustce. Tymczasem przy ...

49,00 zł
Twierdza duchowa
35,00 zł