Choroby struktur dna miednicy

  • Autor: Kościński, Tomasz [red.]
  • Dostępność: Jest
  • 129,00 zł 105,00 zł

Dzieło zatytułowane Choroby struktury dna miednicy pod redakcją dr. hab. med. Tomasza Kościńskiego należy do wyjątkowych nie tylko w polskiej bibliografi i medycznej.
Problemy będące przedmiotem zainteresowań lekarzy wielu specjalności zostały wnikliwie opracowane na podstawie doświadczeń własnych i bogatego piśmiennictwa przez specjalistów będących ekspertami w zakresie omawianych zagadnień.
Rozpoznawanie i właściwe leczenie chorób dna miednicy wymaga często wieloetapowych działań oraz współpracy wielospecjalistycznej, co potwierdzają współautorzy książki. Celem tej pracy jest przybliżenie tych zagadnień szerszemu gronu zainteresowanych czytelników.

Rok wydania: 2006
Stron: 266
Oprawa: twarda
Format: 208x285
Pakowanie: 6