Ekologia

  • szt.
  • Cena katalogowa: 27,00 zł
  • Rabat: -13,50 zł (50 %)
  • 13,50 zł

Czy współcześnie podejmowane wysiłki na rzecz ochrony środowiska okażą się wystarczające?
Oto krótkie, lecz wyczerpujące wprowadzenie do ekologii, opisujące najważniejsze nurty ideowe ruchu od momentu powstania aż po dziś dzień, a także podsumowujące jego najważniejsze debaty, sukcesy i porażki.
Dlaczego stan środowiska naturalnego wciąż się pogarsza mimo systematycznej intensyfikacji starań na rzecz jego ochrony?
Rozwiązanie tego paradoksu czytelnik znajdzie w niniejszej książce Davida Petersona del Mara, której główna teza wyjaśnia związek między wrażliwością ekologiczną a wzrostem powszechnego dobrobytu. Człowiek zwrócił się ku przyrodzie nie wbrew procesowi industrializacji, ale w jego efekcie. To niepohamowana konsumpcja sprawiła, że zaczęliśmy szukać sensu w naturze. Dlatego właśnie Anglia była liderem zarówno rewolucji przemysłowej, jak i ochrony środowiska, a USA stając się główną potęgą ekonomiczną i militarną świata, równocześnie stworzyły niezrównane parki narodowe.
Polityczne ruchy ekologiczne mają na swoim koncie godne podziwu osiągnięcia, do których należy zaliczyć: czystsze powietrze, ocalenie wielu zagrożonych gatunków zwierząt oraz unikalnych krajobrazów. Jednakże propagowane przez nie programy, których celem było zanegowanie zachodniego dobrobytu i poziomu życia, rzadko kiedy przynosiły zamierzone efekty, a wiele z nich należy zaliczyć do ostentacyjnych utopii.
Dzięki Ekologii czytelnik będzie mógł się zapoznać z całą gamą ruchów, których celem była ochrona przyrody i środowiska, ale też z mniej zorganizowanymi formami umiłowania natury (od wakacji nad morzem po ekoturystykę). Niemniej jednak wnioski, jakie autor wyciąga z analizy tych zjawisk, nie nastrajają optymistycznie: nadal dalecy jesteśmy od wypracowania takich relacji z naszą planetą, które nie groziłyby w dalekiej choćby perspektywie widmem totalnej zagłady.

David Peterson del Mar dorastał w rodzinie rybackiej na głębokiej prowincji Kanady; w młodości pracował jako robotnik w tartaku. Od dwudziestu lat wykłada historię ekologii w Kanadzie i USA. Wydał dotąd cztery książki z historii społecznej, spośród których znakomicie przyjęto What Trouble I Have Seen: A History of Violence against Wives(1996).

 
Rok wydania: 2011
Stron: 276
Oprawa: broszura
Format: 125x195
Pakowanie: 5
Tłumacz: Jan Karłowski
ISBN 978-83-7506-595-4
Cena: 27,00 zł (w tym 5% VAT)
Data wprowadzenia tytułu do sprzedaży: 1 marca 2011