Nie dokończony rękopis

  • 83-7150-827-1
  • Autor: Śliwiak, Tadeusz
  • Dostępność: Brak
  • szt.
  • 29,00 zł
  • Niedostępny

Trzysta utworów zaproponowanego tu wyboru reprezentuje twórczość, na którą zlożyły się 24 tomiki z lat 1944-1989. Wymogło to przyjęcie takiego kryterium selskci, które pozwoliłoby spełnić postulaty reprezentatywności (co łączy się z zachowaniem względnego porządku chronologicznego) oraz jakiści artystycznej. Utwory są przedstawione w kolejności ich publikacji, z uwzględnieniem tych najistotniejszych ze względu na krąg inspiracji tematycznych czy etap rozwoju języka poetyckiego autora. Odmienny porządek wierszy wydanych po 1986 roku został podyktowany ich stosunkowo niewielką liczbą oraz faktem, że włączono tu kilka tekstów "rozproszonych" w prasie lub nie publikowanych (z domowego archiwum autora wyboru pochodzą Życie i Krzyk). W kompozycji ostatniej części starałem się uwzględnić zasadę samego poety: "Każdy tom poezji to jakby dziennik pokładowy mojej podróży, którą odbywam bez względu na to, czy rzeczywiście wiąże się ona ze zmianą miejsca, czy tylko jest przemieszczaniem w czasie".
Fragment wstępu, Rafał Watrowski

Rok wydania: 2002
Stron: 356
Oprawa: broszura
Format: 125/195
Pakowanie: 20