Sekretna wojna 2. Z dziejów kontrwywiadu II RP

  • Autor: praca zbiorowa [pod red. Zbigniewa Nawrockiego]
  • Dostępność: Jest
  • 49,00 zł 43,50 zł

Kontynuacja prestiżowego wydania dotyczącego kontrwywiadu II RP

To zbiorowe opracowanie jest kompleksową i syntetyczną publikacją wypełniającą lukę w polskiej historiografii
dotyczącej działalności służb specjalnych II Rzeczpospolitej. Jest ono oparte na rzetelnej kwerendzie dostępnych materiałów źródłowych, zarówno polskich, jak i zagranicznych, odnoszących się do takich zagadnień jak:
– zwalczanie szpiegostwa obcego, zwłaszcza sowieckiego i niemieckiego, przez służby specjalne II RP,
– stan ochrony kontrwywiadowczej Polski w przededniu II wojny światowej,
– problemy wewnętrzne, z jakimi zmagało się państwo polskie po odzyskaniu niepodległości, wynikające zarówno z ówczesnej pozycji międzynarodowej naszego kraju, jak i ze struktury ówczesnego społeczeństwa,
– zaangażowanie i determinacja konkretnych polskich patriotów, dla których niepodległość Polski stanowiła dobro najwyższe.

Rok wydania: 2015
Stron: 760
Oprawa: broszurowa
Pakowanie: 4
Data wprowadzenia tytułu do sprzedaży: 14 grudzień 2015