Wszystko o ADHD

  • 83-7298-694-0
  • Autor: Pfiffner, Linda J.
  • Dostępność: Jest
  • szt.
  • Cena katalogowa: 29,90 zł
  • Rabat: -6,28 zł (21 %)
  • 23,62 zł

Jeżeli nie jesteś nowicjuszem w zawodzie nauczyciela, to zapewne miałaś* już w swojej klasie dziecko z Zespołem Nadpobudliwości Psychoruchowej z Zaburzeniami Koncentracji Uwagi, znanym jako ADHD. Nawet jeżeli dopiero zaczynasz karierę jako nauczyciel, to są duże szanse, że zetkniesz się z takim dzieckiem w pierwszym lub drugim roku pracy. Szacuje się, że zespołem ADHD dotknięte jest od 3 do 5 procent dzieci w wielu szkolnym, co przekłada się na jedno lub dwoje dzieci w każdej klasie. Wpływ tych dzieci na klasę jest znacznie większy niż sugerują powyższe liczby. Oprócz cech typowych dla ADHD, związanych z brakiem umiejętności koncentracji uwagi, impulsywnością i nadaktywnością, syndromowi ADHD często towarzyszą rozliczne problemy społeczne, emocjonalne i szkolne. ADHD może prowadzić do wielu lat frustracji i nieporozumień, jeżeli dotkniętemu nim dziecku nie zostanie w odpowiednim momencie udzielona odpowiednia pomoc.
Ta książka ma na celu przygotowanie cię na spotkanie z ADHD. Nie da się ukryć faktu, że szkoła i ADHD nie zawsze idą ręka w rękę. Konieczność skupienia, zwracania uwagi na to, co się dzieje dookoła i uważnego wykonywania poleceń nauczyciela stanowią jawne zaprzeczenie zasadniczych cech ADHD. W niektórych sytuacjach, zwłaszcza w klasach o dużej liczbie dzieci, nauczyciel nie jest w stanie poświęcić im tyle uwagi, ile potrzebują. Problemy, na jakie napotykają w szkole dzieci z ADHD, mają swe źródło nie tylko w samym dziecku lub w strukturze szkoły, lecz często są wzmacniane przez niedopasowanie struktury klasy i lekcji do potrzeb dziecka. Kluczowy element pomocy dzieciom z ADHD stanowi poprawienie lub przynajmniej złagodzenie tego niedopasowania.
Poprawienie dopasowania może odbywać się na szereg różnych sposobów. W niniejszej książce podstawę stanowi model równoległego nauczania. Jest to w istocie swej metoda uczenia dzieci z ADHD, która łączy techniki wzmacniania gotowości szkolnej oraz wychowania i nauczania. To jest podstawa, z której wywodzi się szereg szczegółowych technik i strategii. Model równoległego nauczania został tak zaprojektowany, aby można go zastosować w zwykłej klasie szkolnej. Przeważająca większość dzieci z ADHD uczęszcza do zwykłych klas, więc model opiera się na próbie wyważenia indywidualnych potrzeb nielicznych dzieci z ADHD z potrzebami reszty uczniów, w taki sposób, aby nauczyciel mógł prowadzić normalną lekcję dla całej klasy, równocześnie umożliwiając stworzenie struktury lekcji niezbędnej dla dziecka z ADHD.
Gdy zapoznasz się z całością książki, może się okazać, że niektóre strategie w mniejszym lub większym stopniu dają się zastosować w twojej klasie, niektóre w mniejszym lub większym stopniu pasują do twojego stylu uczenia i temperamentu. W takim przypadku możesz śmiało modyfikować i dopasowywać poszczególne strategie do swoich potrzeb. Może się także okazać, że niektóre strategie stanowią narzędzia nauczania skuteczne i przydatne dla wszystkich dzieci w klasie.
[Ze wstępu autorki]

Linda Pfiffner jest doktorem pediatrii na Uniwersytecie Kalifornijskim w Irvine i zarazem licencjonowanym psychologiem klinicznym. Doktorat z psychologii obroniła na Uniwersytecie stanowym Nowego Jorku w Stony Brook. Jest autorką licznych badań nad zachowaniem i nauczaniem uczniów z ADHD, konsultantką i członkiem multidyscyplinarnego zespołu terapeutycznego ADHD w Poradni Rozwoju Dziecka Uniwersytetu Kalifornijskiego w Irvine. Jest autorką wielu artykułów i rozdziałów książek z dziedziny metodyki wychowania szkolnego oraz doradztwa rodzinnego dla dzieci z ADHD. Prowadzi liczne zajęcia, konsultacje i warsztaty na temat ADHD dla nauczycieli i rodziców.

Rok wydania: 2004
Stron: 176
Oprawa: broszura
Format: 145/205
Pakowanie: 30
Tłumacz: Jacek Bieroń

Spis treści

 

Podziękowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14


Rozdział pierwszy
Przegląd ADHD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Czym jest ADHD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
ADHD w trakcie życia osoby . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Podtypy ADHD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Problemy, które często pojawiają się łącznie z ADHD  . . . . . . . 26
Co jest przyczyną ADHD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Wpływ ADHD na nauczycieli  . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Edukacyjne potrzeby dzieci z ADHD . . . . . . . . . . . . . . 31
Etykiety diagnostyczne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33


Rozdział drugi
ADHD w klasie: model nauczania równoległego   . . . . . . . . . . 34
Dostosowanie otoczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Strategie nauczania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Zaangażowanie uczniów w proces dydaktyczny . . . . . . . . . . 43
Wzorcowe programy zaprojektowane w celu skutecznego nauczania . . 46
Zadania i prace pisemne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Interwencje - oddziaływanie na zachowania dzieci w modelu nauczania
 równoległego  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Zasady stosowania interwencji w modelu nauczania równoległego  . . . 60
Ustanawianie reguł . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Zaangażowanie dzieci w czasie lekcji . . . . . . . . . . . . . . 64
Udzielanie wskazówek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Strategiczne kierowanie twojej uwagi . . . . . . . . . . . . . . 67
Specjalizowane programy dla uczniów z ADHD . . . . . . . . . . 72


Rozdział trzeci
Zindywidualizowane programy behawioralne: gdy potrzeba więcej . . . 84
Ocena zachowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Wybór celów oraz pożądanych zachowań  . . . . . . . . . . . . 88
Ustanawianie konsekwencji  . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Stosowanie przywilejów i zajęć jako nagród  . . . . . . . . . . . 91
Stosowanie gospodarki żetonowej  . . . . . . . . . . . . . . . 95
Programy nagród indywidualnych i klasowych  . . . . . . . . . . 101
Nagrody grupowe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Zaspokajanie potrzeby nowości . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Stosowanie kontraktów  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Samokontrola i samoocena  . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Wycofywanie programów nagród  . . . . . . . . . . . . . . . 121
Rozsądne stosowanie negatywnych konsekwencji  . . . . . . . . . 122
Stosowanie kosztu reakcji  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Stosowanie zadań  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Stosowanie wykluczania  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128


Rozdział czwarty
Partnerstwo rodziców i nauczycieli  . . . . . . . . . . . . . . . 130
Współpraca  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Dzienna karta z raportem dla rodziców  . . . . . . . . . . . . . 131


Rozdział piąty
Decyzja o wyborze strategii  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Lista problemów i strategii  . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Przykładowe rozwiązania powszechnie występujących problemów dzieci
 z ADHD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146


Rozdział szósty
Jak ocenić, czy program działa . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Jak zatopić własną łódź . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Stosowanie techniki rozwiązywania problemów do modyfikacji programu  154


Rozdział siódmy
ADHD: poza klasą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Krótka historia ADHD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
W jaki sposób diagnozuje się ADD/ADHD . . . . . . . . . . . . 158
Co należy zrobić, gdy podejrzewa się, że uczeń może mieć ADHD  . . 160
Jaka jest rola specjalistów w diagnozowaniu i terapii . . . . . . . . 161
Uregulowania prawne dotyczące identyfikacji, poradnictwa oraz terapii
 ADHD z punktu widzenia nauczyciela  . . . . . . . . . . . . 163
Jakie terapie stosuje się w przypadku ADHD . . . . . . . . . . . 165


Rozdział ósmy
Motywowanie nauczyciela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168


Rozdział dziewiąty
Pytania i odpowiedzi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170


Bibliografia i literatura uzupełniająca  . . . . . . . . . . . . . . . 174
Źródła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176