Z deszczu pod rynnę. Meandry polskiej prywatyzacji t. IV

  • Autor: Tittenbrun, Jacek
  • Dostępność: Brak
  • 45,00 zł 40,00 zł
  • Niedostępny

Głównym przedmiotem tomu czwartego Z deszczu pod rynnę jest - jeśli nie liczyć losów drugiej kluczowej ustawy dotyczącej przekształceń własnościowych, usta­wy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych - pro­gram Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, którego historię streszczają tytuły poświęconych mu rozdziałów: od początkowej euforii "powszech­nego kapitalizmu" do finalnego rozczarowania, a nawet zażenowania mani­festującego się w wezwaniu "Kończ waść, wstydu oszczędź".


Rok wydania: 2008
Stron: 280
Oprawa: broszurowa
Format: 155X235
Pakowanie: 20