Polityka prywatności i polityka cookies

 
Poniżej wyjaśniamy procesy przetwarzania przez nas Twoich danych w związku z obecnością Administratora w Internecie, a w szczególności funkcjonowaniem strony internetowej www.sklep.zysk.com.pl, jak i fanpage’a na portalu społecznościowym Facebook. Serwis www.sklep.zysk.com.pl przeznaczony jest w szczególności do prowadzenia przez Administratora sprzedaży internetowej wydawanych przez siebie pozycji. W niniejszym dokumencie zawarte zostały niezbędne informacje dotyczące zasad i sposobów tego przetwarzania.
 
Strona www.sklep.zysk.pl jest funkcjonalnie powiązana z inną stroną prowadzoną przez Administratora, tj. www.zysk.com.pl, do której możesz przełączyć się po kliknięciu zakładki „Kontakt”.
 
POLITYKA PRYWATNOŚCI
Przede wszystkim wskazujemy, że:
 
Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem strony internetowej  www.sklep.zysk.com.pl, jak również na Fanpage’u prowadzonym w ramach portalu społecznościowego Facebook jest  Zysk i S-KA Wydawnictwo Tadeusz Zysk, Aldona Zysk spółka jawna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wielkiej 10 61-774 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000095365, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 7780162169, REGON 630180276.
 
Dlatego też, ilekroć w dalszej części dokumentu będzie mowa o Administratorze, będzie się przez to rozumieć właśnie ww. podmiot.
 
Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ale we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych, w tym w celu realizacji przysługujących Ci uprawnień o których piszemy poniżej, możesz kontaktować się za pośrednictwem e-maila daneosobowe@zysk.com.pl, bądź pisemnie na adres: ul. Wielka 10, 61-774 Poznań.
 
Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:
 
Korzystanie z serwisu www.sklep.zysk.com.pl – przetwarzane są w związku z tym: adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii, odnośnie osób niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osoby nieposiadające profilu w Serwisie).
 
Podstawą przetwarzania tych danych jest:
 
 • podjęcie działań na żądanie osoby, które dane dotyczą oraz wykonanie umowy, tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeżeli przetwarzanie odbywa się w celu świadczenia usług w zakresie udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie, obsługi zakupów oraz obsługi uprawnień związanych z dokonywaniem zakupu
czas przetwarzania: w tym celu dane będą przetwarzane przez okres jej realizacji;
 • prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na konieczności zapewnienia możliwości obrony/dochodzenia roszczeń związanych ze złożonym przez Ciebie zamówieniem, a zatem art. 6 ust. 1 lit. f RODO  
czas przetwarzania: w tym celu dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia wszelkich roszczeń związanych ze złożonym zamówieniem, wynikających w szczególności z przepisów Kodeksu cywilnego;
 • uzasadniony prawnie interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług oraz Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO)
czas przetwarzania: w tym celu danę będą przetwarzane do czasu odwołania przez Ciebie udzielonej zgody;
 • uzasadniony prawnie interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej działalności oraz umożliwienia kontaktu z Administratorem
czas przetwarzania: w tym celu danę będą przetwarzane do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.
 
Twoja aktywność w ramach ww. serwisu, a co za tym idzie, Twoje dane osobowe, są rejestrowane w tzw. logach systemowych, czyli w programie komputerowym, w którym dokonywany jest zapis informacji o tym, co dzieje się w systemie służącym Administratorowi do świadczenia przez niego usług (np. informacja o publicznym adresie IP komputera z którego nadchodzi zapytanie, nazwa użytkownika podana w procesie autoryzacji itp.). Informacje takie mogą służyć Administratorowi również w celach technicznych dla zapewnienia bezpieczeństwa gromadzonych danych i zapewnienia prawidłowego działania systemów informatycznych, które służą do prowadzenia przez niego działalności.
 
Złożenie i realizacja zamówień w sklepie internetowym
 
Podstawą przetwarzania Twoich danych przekazanych przy okazji składania zamówień, jest w tym przypadku: 
 • realizacja zawartej z Tobą umowy, a zatem art. 6 ust. 1 lit. b RODO 
czas przetwarzania: w tym celu dane będą przetwarzane przez okres jej realizacji;
 • prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na konieczności zapewnienia możliwości obrony/dochodzenia roszczeń związanych ze złożonym przez Ciebie zamówieniem, a zatem art. 6 ust. 1 lit. f RODO  
czas przetwarzania: w tym celu dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia wszelkich roszczeń związanych ze złożonym zamówieniem, wynikających w szczególności z przepisów Kodeksu cywilnego;
 • wypełnienie przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązków rachunkowo-podatkowych, a zatem art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami ustawy o rachunkowości
czas przetwarzania: w tym celu dane będą przetwarzane przez okres, w którym Administrator, zgodnie z tymi przepisami zobowiązany jest do przetwarzania danych. 
 
Realizacja uprawnień do odstąpienia od umowy oraz reklamacji
 
Podstawą przetwarzania Twoich danych posiadanych w związku z realizacją umowy bądź przekazanych przy okazji zgłoszenia powyższych roszczeń jest w tym przypadku:
 • wypełnienie przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów Kodeksu cywilnego regulujących zasady rękojmi oraz przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 z późn. zm. o prawach konsumenta, a zatem art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z ww. przepisami ustawy prawa
czas przetwarzania: w tym celu dane będą przetwarzane do czasu zakończenia procedury reklamacyjnej lub procedury związanej z realizacją prawa do odstąpienia od umowy;
 • realizacja zawartej z Tobą umowy, a zatem art. 6 ust. 1 lit. b RODO 
czas przetwarzania: w tym celu dane będą przetwarzane do czasu zakończenia procedury reklamacyjnej lub procedury związanej z realizacją prawa do odstąpienia od umowy;
 • prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na konieczności zapewnienia możliwości obrony/dochodzenia roszczeń dotyczących rękojmi bądź oświadczeń o odstąpieniu od zawartej umowy, a zatem art. 6 ust. 1 lit. f RODO  
czas przetwarzania: w tym celu dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia wszelkich roszczeń związanych ze złożonym zamówieniem, wynikających w szczególności z przepisów Kodeksu cywilnego.
 
Założenie konta klienta
 
Podstawą przetwarzania Twoich danych, przekazanych przy okazji zakładania konta, jest w tym przypadku:
 • realizacja zawartej z Tobą umowy polegającej na utrzymaniu, prowadzeniu oraz obsługi w serwisie Twojego konta, a zatem art. 6 ust. 1 lit. b RODO 
czas przetwarzania: w tym celu dane będą przetwarzane przez czas posiadania przez Ciebie konta w serwisie;
 • zgoda na założenie konta klienta, a zatem art. 6 ust. 1 lit. a RODO
czas przetwarzania: w tym celu danę będą przetwarzane do czasu odwołania przez Ciebie udzielonej zgody.
 
Obsługa Klienta
 
Podstawą przetwarzania Twoich danych, przekazanych przy okazji wysłania wiadomości do Administratora, jest w tym przypadku:
 • podjęcie działań na Twoje żądanie, którego celem jest lub może być zawarcie umowy, jak również, realizacja już zawartej Umowy, w szczególności jeżeli osoba, której dane dotyczą, została wskazana jako osoba do kontaktu, a zatem art. 6 ust. 1 lit. b RODO 
czas przetwarzania: w tym celu dane będą przetwarzane do czasu zakończenia procedur;
 • Twoja zgoda, a zatem art. 6 ust. 1 lit. a RODO
czas przetwarzania: w tym celu dane będą przetwarzane do czasu odwołania przez Ciebie udzielonej zgody;
 • prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu prowadzenia korespondencji e-mailowej, przekazania informacji o działalności i usługach Administratora, realizacji umów w których osoba, której dane dotyczą została wskazana jako osoba do kontaktu, a zatem art. 6 ust. 1 lit. f RODO  
czas przetwarzania: w tym celu dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia wszelkich roszczeń, wynikających w szczególności z przepisów Kodeksu cywilnego.
 
Cel marketingowy - wysyłka newslettera
 
Podstawą przetwarzania Twoich danych, przekazanych przy okazji zapisu na newsletter, jest w tym przypadku 
 • prawnie uzasadniony interes Administratora (marketing bezpośredni) polegającym na wysyłaniu do Ciebie informacji marketingowych (m.in. o produktach sprzedawanych przez Administratora, premierach, promocjach, cennikach i innych informacjach a także wydarzeniach promocyjnych i innych aktywnościach Administratora) za pomocą wiadomości e-mail, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO 
 
Jednocześnie dokonując zapisu na newsletter wyraziłaś/wyraziłeś zgodę na otrzymywania komunikatów marketingowych co oznacza, że podstawą prawną przetwarzania danych w postaci adresu e-mail jest również wymagana zgoda art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z 16.07.2004r. Prawo telekomunikacyjne. 
 
czas przetwarzania: w tym celu dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu ewentualnie do czasu wycofania zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych (wypisanie z newslettera).
 
Cel marketingowy - prowadzenie fanpage’a na Facebooku 
 
To specyficzny obszar przetwarzania Twoich danych osobowych. Występujemy w tym przypadku jako administrator danych osobowych wyłącznie w stosunku do danych przetwarzanych za pośrednictwem swojego profilu Facebook, wobec czego poniższe informacje mają zastosowanie wyłącznie do przetwarzania realizowanego przez nas i na naszą rzecz. Niezależnie od tego współadministratorem Twoich danych osobowych jest również Facebook Ireland Ltd., który udostępnia serwis pozwalający na prowadzenie Fanpage’a oraz wszystkie narzędzia, umożliwiające m.in. przetwarzanie Twoich danych osobowych. Informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Facebook znajdziesz na stronie https://www.facebook.com/privacy/explanation.
 
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych, przekazanych przy korzystaniu z portalu Facebook, jest w tym przypadku 
 • zgoda wyrażona w sposób dorozumiany poprzez polubienie lub obserwowanie fanpage’a,  polubienie lub udostępnienie postów, pozostawienie komentarza, rekomendacji, recenzji, napisanie prywatnej wiadomości tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO 
czas przetwarzania: w tym celu danę będą przetwarzane do czasu odwołania przez Ciebie udzielonej zgody;
 • prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na monitorowaniu i analizie ruchu oraz prowadzeniu statystyki odwiedzin fanpage’a, uzyskiwanie statystyk na temat odbiorców (w tym również z wykorzystaniem plików cookies nie pozwalających wprost na Twoją identyfikację); tj.  art. 6 ust. 1 lit. f. RODO  
czas przetwarzania: w tym celu dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu;
 • prawnie uzasadniony interes polegający na informowaniu o działalności prowadzonej przez Administratora, umożliwienia kontaktu z osobami zainteresowanymi usługami Administratora, uzyskiwanie statystyk na temat odbiorców oraz dochodzenie i obrona przed roszczeniami jakie mogą powstać w związku z działalnością Administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f. RODO.
czas przetwarzania: w tym celu dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.
 
Dobrowolność podania danych
 
Podanie danych osobowych, określonych jako wymagane dla danego celu przetwarzania, jest dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych osobowych uniemożliwia skorzystanie z określonej funkcjonalności. Niepodanie danych przy złożeniu zamówienia będzie skutkowało niemożnością zawarcia umowy i uniemożliwia realizację zamówienia. Niepodanie maila przy zapisie na newsletter uniemożliwia wysyłanie newslettera.
 
Niepodanie danych dodatkowych, które nie są określone jako wymagane, uniemożliwia skorzystanie z dodatkowych funkcjonalności, do wystąpienia których dane te są niezbędne (np. wysyłka zamówienia ze sklepu internetowego pod inny adres).
 
Odbiorcy Twoich danych osobowych
 
W zakresie, w jakim jest to uzasadnione celami przetwarzania Twoich danych osobowych, Administrator może przekazywać Twoje dane następującym podmiotom: kancelarie prawne, firmy księgowe, dostawcy usług IT, kurierzy, operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi logistyczne, dostawcy usług marketingowych, ubezpieczyciele oraz inne podmioty, które na podstawie przepisów prawa są upoważnione do posiadania Twoich danych (np. Urząd Skarbowy oraz organy sądowe lub inne, w tym komornicy i Policja). 
 
Przekazanie poza Europejski Obszar Gospodarczy
 
Administrator nie planuje przekazywać Twoich danych osobowych odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
 
Wyjątkiem jest przetwarzanie Twoich danych zawartych w plikach cookies ujawnianych Google LLC dostarczającej usługę Google Analytics. Serwery tej firmy zlokalizowane są w różnych częściach świata, co oznacza, że dane te mogą być transferowane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Google LLC gwarantuje, jednak, odpowiedni stopień ochrony danych (Google przestrzega zasad określonych w ramach programu Tarcza Prywatności UE-USA, podanych przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych, dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych obywateli Unii Europejskiej. Przestrzeganie tych zasad jest monitorowane przez Federalną Komisję Handlu.). Lokalizację serwerów Google LLC możesz sprawdzić tutaj: https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=pl.
 
Uprawnienia, jakie przysługują Ci w związku z przetwarzaniem danych:
 
 • Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • Prawo do usunięcia danych – jeżeli nie ma podstaw do tego, aby Administrator przetwarzał Twoje dane, możesz zażądać, aby zostały usunięte;
 • Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych – możesz zażądać aby Administrator ograniczył przetwarzanie Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:

a) Kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość danych;

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem a jednocześnie nie wyrażasz zgody na usunięcie danych;
c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do ustalonych celów przetwarzania, ale są one Ci potrzebne  do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Prawo do przenoszenia danych – masz prawo do otrzymania od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które Ciebie dotyczą bądź też do zlecenia Administratorowi przesłania tych danych innemu podmiotowi (o ile podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest Twoja zgoda lub zawarta z Administratorem umowa, tj. art. 6 ust. 1 lit. a lub b RODO);
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uważasz, że Administrator przetwarza Twoje dane w sposób niezgodny z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, w celach innych niż marketing bezpośredni. W takiej sytuacji proszę o wskazanie konkretnej, szczególnej sytuacji, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez Administratora przetwarzania danych objętych sprzeciwem. Administrator przestanie przetwarzać Twoje dane osobowe w tych celach, chyba że wykaże, że podstawy przetwarzania przez Administratora Twoich danych osobowych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są mu niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, w celach marketingu bezpośredniego – w razie wniesienia sprzeciwu Administrator przestanie przetwarzać Twoje dane w tym celu;
 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które Administrator danych przetwarzana na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. 
 
Profilowanie
 
Nie będziesz podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na automatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i która wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa.
 
POLITYKA COOKIES
Czym są pliki Cookies?
 
Cookies to pliki (dane informatyczne) które zapisywane są przez odwiedzane strony internetowe na Twoim  urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, smartfonie). Czynią prostszym korzystanie z Internetu, zapisując informacje o przeglądaniu. Dzięki plikom cookies wiadomo, że jesteś zalogowany na danej stronie internetowej, zapamiętane są Twoje ustawienia i udostępnione mogą być spersonalizowane treści. Informacje zawarte w tych plikach, pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie przez stronę, która je utworzyła. Oznacza to, że strona internetowa wykorzystująca pliki cookies nie ma dostępu do innych plików, znajdujących się na Twoim komputerze.
 
Czy można swobodnie zarządzać plikami Cookies?
 
Przechowywanie plików cookies i dostęp do informacji w nich zawartych wymaga zgody klienta. Klient może wyrazić taka zgodę za pomocą ustawień oprogramowana zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu. Takim oprogramowaniem jest przeglądarka internetowa, która domyślnie zezwala na przechowywanie plików cookies. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcje przyjmowania cookies odpowiednio konfigurując ustawienia przeglądarki internetowej.
 
Musisz mieć świadomość, że wiele plików Cookies pomaga podniesieniu wygody korzystania ze strony, a zatem ich wyłączenie może mieć wpływ na sposób wyświetlania strony i powodować utrudnienie w korzystaniu z niej.
 
W jaki przykładowy sposób wyłączyć możliwość obsługi plików Cookies? 
 
W przeglądarce Chrome:
 
 1. Kliknij ikonę menu Chrome w prawym górnym rogu ekranu.
 2. Kliknij opcję “Ustawienia”.
 3. Kliknij opcję “Pokaż ustawienia zaawansowane…”.
 4. Kliknij “Ustawienia treści…”, znajdujące się w sekcji “Prywatność”.
 5. Zaznacz opcję “Zezwalaj na przechowywanie danych lokalnie”, aby zezwolić zarówno na własne pliki cookie, jak i pliki cookie zewnętrzne. Jeśli chcesz, by były akceptowane tylko własne pliki cookie, zaznacz pole przy opcji “Zablokuj pliki cookie i dane z witryn innych firm”.
W przeglądarce Mozilla Firefox:
 
 1. W lewym górnym rogu ekranu kliknij przycisk Opcji (paski). Jeśli korzystasz z systemu Windows XP, to kliknij menu “Narzędzia” i wybierz “Opcje”.
 2. Na wyświetlonym ekranie wybierz Opcje, a następnie zakładkę Prywatność
 3. W wyświetlonym oknie przy opcji “Program Firefox” wybierz: “będzie używał ustawień historii użytkownika”.
 4. Zaznacz lub odznacz opcję (checkbox) “Akceptuj ciasteczka”, by włączyć lub wyłączyć obsługę ciasteczek.
 5. Zaznacz lub odznacz opcję (checkbox) “Akceptuj ciasteczka z innych witryn niż odwiedzane”, jeśli chcesz włączyć obsługę ciasteczek zewnętrznych.
 6. Kliknij przycisk “OK”, aby zapisać zmiany.
W przeglądarce Internet Explorer:
 
 1. Kliknij ikonę ustawień, która znajduje się w prawym górnym rogu ekranu.
 2. Wybierz opcję menu “Opcje internetowe”.
 3. Kliknij zakładkę “Prywatność” i następnie w sekcji “Ustawienia” przesuń suwak do najwyższego położenia, aby zablokować wszystkie pliki cookie, lub do najniższego położenia, aby zezwolić na wszystkie pliki cookie. Kliknij przycisk “OK”, aby zapisać wprowadzone zmiany.
Kliknij przycisk “Zaawansowane”, aby móc samodzielnie zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce Internet Explorer.
 
Wyżej opisane sposoby są najbardziej prawdopodobnymi, ponieważ sposób wyłączenia obsługi cookies może się różnić w zależności od wersji danej przeglądarki.
 
W jakim celu wykorzystywane są pliki cookies w serwisach www.sklep.zysk.com.pl oraz na fanpage’u Facebook?
 • wykorzystanie mechanizmu sondy badającej preferencje użytkownika, 
 • zapamiętywanie braku zgody na wyświetlanie w przyszłości niektórych treści, 
 • ustanowienie, utrzymanie i zarządzanie sesją użytkownika, a także zapamiętanie preferencji językowych i innych ustawień na stronie, 
 • uwierzytelnianie użytkownika w serwisie i zapewnienie sesji użytkownika w serwisie.
Jakie pliki Cookies są wykorzystywane?
 
Wyróżniamy:
 
 • cookies sesyjne, które są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki (zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia), 
 • cookies trwałe (stałe), które są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania; zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia użytkownika,
 • cookies własne: tworzone przez stronę internetową www.zysk.com.pl/www.sklep.zysk.com.pl, 
 • cookies zewnętrzne (podmiotów zewnętrznych): informacje pochodzące z serwerów pomiotów współpracujących z Administratorem (np. Google, Facebook).
Pliki wykorzystywane na potrzeby Administratora:
 
 • fastcache – powoduje szybsze wyświetlanie strony internetowej, lepsze indeksowanie w wyszukiwarce, szybszy czas odsłony strony internetowej, zabezpieczenie przed przeciążeniem
 • soteshop – zapewnia prawidłowe funkcjonowanie sklepu internetowego
 • w ramach portalu Facebook - pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. Korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie strony udostępnionego przez Google kodu śledzącego. Kod ten bazuje na plikach cookies, ale może wykorzystywać również inne technologie śledzące. Szczegółowe informacje o Google Analytics można znaleźć na stronie: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/. Możesz zapobiec przetwarzaniu danych w ten sposób (zablokować Google Analytics) dokonując odpowiednich wyborów w serwisie dostępnym tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout