Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklep.zysk.com.pl

 

I. Słowniczek

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Klient – użytkownik korzystający z Księgarni Internetowej, w celu dokonania zakupu określonych Produktów.

Konsument - Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Księgarni Internetowej w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93).

Konto – indywidualna witryna zawierająca dane Klienta zarejestrowanego w Księgarni Internetowej.

Księgarnia Internetowa – sklep internetowy, działający pod adresem www.sklep.zysk.com.pl, prowadzony przez Sprzedawcę.

Regulamin - Regulamin Księgarni Internetowej www.sklep.zysk.com.pl

Sprzedawca - ZYSK I S-KA WYDAWNICTWO TADEUSZ ZYSK, ALDONA ZYSK SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Poznaniu, ul. Wielka 10, 61-774 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000095365, NIP: 7780162169, REGON: 630180276.

Strona Produktu – pojedyncza strona Księgarni Internetowej, zawierająca informację o poszczególnym Produkcie.

Towar/Produkt - rzecz sprzedawana przez Sprzedawcę za pośrednictwem Księgarni Internetowej na rzecz Klienta, za zapłatą Ceny.

 

II. Postanowienia ogólne

 • Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Księgarni Internetowej – sklepu działającego pod adresem www.zysk.com.pl, w szczególności zasady zawierania transakcji i składania zamówień przez Klientów.
 • Informacje o poszczególnych Towarach Księgarnia Internetowa zamieszcza na Stronie Produktu.
 • Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
  • adres pocztowy: Zysk i S-ka Wydawnictwo, Dział handlowy, ul. Ługańska 1, 61-311 Poznań
  • adres e-mail: sklep@zysk.com.pl
  • telefon: 61 670 67 77

 

III. Warunki korzystania z Księgarni Internetowej

 • Sprzedawca i Klient są zobowiązani przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu.
 • Korzystanie z Księgarni Internetowej wymaga spełnienia przez urządzenia dostępowe Klienta następujących wymogów technicznych:
  • zainstalowana przeglądarka internetowa Internet Explorer od wersji 11 lub wyżej; Firefox; Chrome; Safari; Opera;
  • przeglądarka musi zezwalać na przechowywanie plików cookies;
  • zainstalowana obsługa JavaScript;
  • dostęp do sieci Internet
 • Klient jest zobowiązany do:
  • korzystania z Księgarni Internetowej w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem oraz przyjętymi zwyczajami, w sposób niezakłócający jej funkcjonowania;
  • korzystania z treści zamieszczonych w Księgarni Internetowej jedynie w zakresie własnego użytku osobistego – w celu zapoznania się z ofertą księgarni lub dokonania zakupu Towaru.

 

IV. Składanie zamówień

 • Zamówienia można składać po założenia Konta Klienta bądź bez logowania. Złożenie zamówienia bez logowania wymaga podania danych wskazanych w formularzu w części zatytułowanej „Zamówienie bez logowania”.
 • Zamówienia składane w Księgarni Internetowej realizowane są wyłącznie na terytorium Polski. Wysyłanie zamówienia poza granice terytorium Polski jest możliwe jedynie po skontaktowaniu się z obsługą Księgarni internetowej przed złożeniem zamówienia i dokonaniu indywidualnych ustalenia dotyczących m.in. możliwości zrealizowania takiego zamówienia, sposobu dostawy i opłaty za dostawę.
 • Informacje o Towarach prezentowane na stronach Księgarni Internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są wyłącznie zaproszeniem do składania ofert.
 • Informacje o ograniczeniach w dostępności poszczególnych Towarów będą zamieszczone na Stronie Produktu, którego dotyczą. Tytuły niedostępne w sprzedaży oznaczone są wyrażeniem „Dostępność: Brak”.
 • Klient, przesyłając do Księgarni Internetowej zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych Towarów ze Sprzedawcą. Wysłane przez Księgarnię Internetową potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej i stanowi jednocześnie potwierdzenie zawarcia umowy pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą. Aby rozpocząć realizację zamówienia Klient powinien dokonać potwierdzenia zamówienia, poprzez aktywowanie (kliknięcie) linku znajdującego się w treści maila otrzymanego od Sprzedawcy stanowiącego oświadczenie o przyjęciu oferty.
 • W celu złożenia zamówienia Klient musi:
  • dokonać wyboru zamawianych Towarów,
  • wypełnić formularz zamówienia dostępnego na stronie Księgarni Internetowej oraz zaakceptować Regulamin i Politykę Prywatności albo zalogować się na Konto,
  • zweryfikować poprawność podanych danych,
  • zaakceptować wypełniony formularz poprzez złożenie zamówienia.
 • Wszystkie istotne postanowienia Umowy zostają utrwalone poprzez wysłanie Klientowi e-maila z potwierdzeniem zamówienia, zawierającego istotne postanowienia Umowy lub poprzez dołączenie do zamówionego Towaru potwierdzenia zawarcia transakcji np. w postaci rachunku lub faktury VAT.
 • W przypadku konieczności kontaktu z Klientem w sprawach dotyczących zamówienia Sprzedawca będzie kontaktował się z Klientem telefonicznie na numer podany przy składaniu zamówienia lub mailowo na adres podany przy składaniu zamówienia.

 

V. Cena

 • Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na Stronach Produktów:
  • podawane są w złotych polskich,
  • zawierają podatek VAT,
  • nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy, ewentualnego cła bądź innych opłat – w przypadku wysyłki za granicę.
 • Sprzedawca może wprowadzać akcje promocyjne na określone Towary. Informację o wysokości rabatu, Towarach objętych akcją promocyjną, czasie trwania akcji promocyjnej zamieszczane będą na Stronach Produktu oraz w Kategorii Przecena/Wyprzedaż.
 • Jeżeli Towary przeznaczone do akcji promocyjnej będą stanowiły końcówki nakładów lub będą to egzemplarze z uszkodzeniami, informacja o powyższym zostanie udostępniona na Stronie Produktu.
 • Cena podana przy Towarze w chwili złożenia przez Klienta zamówienia, wskazana następnie w Koszyku, jest wiążąca dla Klienta i Sprzedawcy.
 • Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 

VI. Sposoby płatności i dostawy

 • Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  • płatność online – przelew natychmiastowy;
  • płatność za pobraniem – przy odbiorze przesyłki od doręczyciela;
  • płatność gotówkowa przy odbiorze osobistym – szczegóły w pkt VII Regulaminu.
 • Zamówienia realizujemy tylko na terytorium Polski, z zastrzeżeniem pkt IV ust. 1 niniejszego regulaminu. Dostawy zamówionych Towarów na terytorium Polski realizowane są poprzez wysłanie Towarów listem priorytetowym za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przesyłką kurierską z uwagi na ich objętość lub wagę. Koszty dostawy są podane w koszyku z opcją wyboru interesującej Klienta formy dostawy.
 • Czas doręczenia przesyłki przez Pocztę Polską lub firmę kurierską wynosi z reguły od 3 do 7 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia przez Klienta. Jeżeli Sprzedawca zostanie powiadomiony o innym terminie realizacji zamówienia przez doręczyciela, Klient zostanie poinformowany o tym fakcie drogą mailową.
 • W przypadku zamówienia na kwotę poniżej 89 zł brutto, Klient ponosi koszty dostawy.
 • W przypadku zamówień, których wartość końcowa zamówienia, po uwzględnieniu przysługujących Klientowi rabatów, jest wyższa niż 89 zł brutto, koszt wysyłki ponosi Sprzedający. Jeżeli jednak przesyłka nie została podjęta w terminie lub odbiorca odmówił jej przyjęcia, całkowity koszt powtórnej wysyłki (niezależnie od wartości zamówienia) pokrywa Klient.
 • Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki w obecności doręczyciela. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania lub zawartości przesyłki należy sporządzić protokół szkody z doręczycielem. Protokół szkody przesłany do Księgarni Internetowej wraz z reklamacją ułatwi jej pozytywne rozpatrzenie i wyjaśnienie sprawy z doręczycielem.

 

VII. Odbiór osobisty

 • Księgarnia Internetowa udostępnia możliwości dokonania rezerwacji Towaru za jej pośrednictwem oraz dokonania odbioru osobistego Towaru w Księgarni Zysk i S-ka znajdującej się przy ul. Wielkiej 10 w Poznaniu lub w Dziale Handlowym Wydawnictwa Zysk i S-ka przy ul. Ługańskiej 1 w Poznaniu.
 • W przypadku wybrania metody dostawy – „Odbiór osobisty” w jednym z powyższych punktów oraz metody płatności „Płatność przy odbiorze” nie zostaje zawarta transakcja sprzedaży, a jedynie dokonana rezerwacja Towaru w danym punkcie Sprzedawcy.
 • Klient, po otrzymaniu informacji o możliwości odbioru towaru ze wskazanego punktu, ma możliwość fizycznego zapoznania się z Towarem i dokonania wyboru odnośnie zakupu tego Towaru. Klient nie jest zobowiązany do zakupu zarezerwowanego Towaru.
 • W powyższym przypadku, wobec możliwości dokładnego zapoznania się Klienta z Towarem przed podjęciem decyzji o zakupie i uiszczeniu ceny, zawarta umowa nie jest umową zawartą na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. 13 grudnia 2018 r., Dz. U. z 2019 r. poz. 134). Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy wskazane w pkt VIII poniżej.
 • Powyższe zapisy nie dotyczą sytuacji, gdy Klient dokona zamówienia wskazując metodę dostawy – „Odbiór osobisty” oraz metodę płatności „Przelew online”. W takim przypadku zostaje zawarta umowa zgodnie z pkt IV Regulaminu i Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy przewidziane w pkt VIII Regulaminu.

 

VIII. Prawo odstąpienia od umowy

 • Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. 13 grudnia 2018 r., Dz. U. z 2019 r. poz. 134) w ciągu 14 dni od daty odebrania Towaru przez Konsumenta lub upoważnioną przez niego osobę, Konsument może odstąpić od umowy, nie podając przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu na adres pocztowy Sprzedawcy, faksem na numer 61 855 06 90 lub adres e-mail Księgarni Internetowej: sklep@zysk.com.pl.
 • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone przy użyciu formularza, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 • W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.
 • Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy.
 • Zwracany towar prosimy odesłać wraz z otrzymaną fakturą na adres pocztowy Sprzedawcy z dopiskiem „Zwrot”. Towar winien być zapakowany w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem podczas transportu.
 • W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta zwrot dokonanych przez niego płatności następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • W przypadku odstąpienia od umowy, Konsumentowi przysługuje zwrot poniesionych pierwotnie kosztów dostawy zakupionego Towaru, jednak w kwocie nie wyższej niż koszt oferowanego przez Księgarnię Internetową najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia rzeczy.
 • Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej, w sposób wykraczający poza konieczny, do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy.

 

IX. Reklamacje

 • Księgarnia Internetowa jest zobowiązana do dostarczenia Klientowi rzeczy pozbawionej wad (zgodnej z umową). Nie jest wadą ubytek lub uszkodzenie Towaru, o którym Klient został poinformowany przed dokonaniem zakupu.
 • Jeśli zakupiony Towar ma wady (zachodzi niezgodność Towaru z umową), Klient może skorzystać z uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi w ramach procedury reklamacyjnej.
 • W celu dokonania reklamacji należy odesłać wadliwy Towar na adres pocztowy Sprzedawcy z dopiskiem „Reklamacja” wraz z otrzymaną fakturą, opisem przyczyn reklamacji i treścią żądania (patrz pkt 4). Faktura nie stanowi podstawy rozpatrzenia reklamacji, jednak w przypadku jej braku Sprzedawca może wystąpić do Klienta o wykazanie innymi środkami faktu, iż zakupu reklamowanego Towaru dokonano w Księgarni Internetowej.
 • W ramach reklamacji Klient może:
  • zażądać obniżenia ceny,
  • odstąpić od umowy,
  • zażądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo
  • zażądać usunięcia wady.
 • Klient nie może odstąpić od umowy jeżeli wada Towaru jest nieistotna.
 • W przypadku pierwszej reklamacji Towaru Sprzedawca może nie uwzględnić żądania obniżenia ceny lub oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W takim wypadku niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, Sprzedawca wymieni wadliwą rzecz na wolną od wad lub wadę usunie.
 • Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast zaproponowanej przez Sprzedawcę wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 • Jeśli zarówno wymiana rzeczy na wolną od wad jak i usunięcie wady okaże się niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów, Sprzedawca zwróci Klientowi otrzymaną cenę Towaru.
  W przypadku uzasadnionej reklamacji koszty odesłania wadliwego Towaru przez Klienta ponosi Sprzedawca.
 • Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek płatnych za pobraniem, za wyjątkiem przypadków, gdy taki sposób doręczenia został indywidualnie ustalony. Zwrot ceny Towaru bądź odesłania Towaru następuje po uznaniu reklamacji przez Sprzedawcę.
 • Reklamacje dotyczące wszelkich usług wymienionych w niniejszym Regulaminie (w tym wad) mogą być składane listownie na adres Sprzedawcy lub pocztą elektroniczną – na adres: sklep@zysk.com.pl
 • Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania. O rozstrzygnięciu reklamacji Księgarnia Internetowa poinformuje Klienta – pocztą elektroniczną – na adres e-mail, z którego nadesłana została reklamacja bądź listownie.
 • Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, przyjmuje się, że Sprzedawca żądanie uwzględnił.

 

X. Zwrot uiszczonych należności

 • W przypadku uwzględnienia reklamacji lub realizacji prawa Konsumenta odstąpienia od umowy, pociągających za sobą obowiązek zwrotu na jego rzecz zapłaconych kwot, Sprzedawca zwróci się do Klienta o wyrażenie zgody na zwrot należności na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.
 • Konsument może również wyrazić zgodę na dokonanie zwrotu w inny sposób, który nie będzie wiązał się dla niego z poniesieniem kosztów.

XI. Konto Klienta

 • Sprzedawca umożliwia Klientowi bezpłatnie utworzenie Konta.
 • Utworzenie Konta następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie Księgarni Internetowej pod adresem: www.sklep.zysk.com.pl oraz akceptację Regulaminu i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Dokonując rejestracji Klient może również wyrazić zgodę na otrzymywanie materiałów o charakterze informacyjnym, promocyjnym lub reklamowym. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie jest warunkiem założenia Konta. Wyrażona zgoda może być w każdej chwili cofnięta.
 • Klient może posiadać tylko jedno Konto.
 • Zakazane jest udostępnianie loginu i hasła do Konta osobom trzecim. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku zawinionych zachowań Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do Konta.
 • Klient zobowiązany jest do podawania wyłącznie aktualnych i prawdziwych danych. Klient ma możliwość zmiany i korygowania danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie.
 • Po zalogowaniu się na utworzone Konto Klient ma możliwość:
  • dostępu do Koszyka Użytkownika i składania zamówień,
  • otrzymywania informacji o nowościach i zmianach na stronie internetowej .
 • Klient może żądać usunięcia Konta w każdej chwili, informując o tym Sprzedawcę pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres: sklep@zysk.com.pl. Sprzedawca usuwa dane i informacje zgromadzone na Koncie w terminie 21 dni od otrzymania żądania Klienta.
 • Sprzedający zastrzega sobie możliwość usunięcia konta bez zgody Klienta w wypadku:
  • korzystania przez Klienta z Konta w sposób niezgodny z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami,
  • posiadania przez Klienta więcej niż jednego Konta,
  • podania nieprawdziwych lub nieaktualnych danych przez Klienta,
  • wyraźnego nie zaakceptowania przez Klienta zmiany Regulaminu w terminie 14 dni od dnia dostarczenia zmienionego Regulaminu na adres e-mail Klienta wskazany podczas rejestracji.
 • W przypadkach, o których mowa w pkt 9 Sprzedający, przed usunięciem Konta wezwie Klienta do zaprzestania naruszeń i usunięcia uchybień w terminie 14 dni, informując jednocześnie o treści pkt 9, a po bezskutecznym upływie tego terminu usunie Konto. W przypadku zmiany regulaminu Klient wraz z treścią nowego regulaminu otrzyma informację, o usunięciu Konta w sytuacji wyraźnego nie zaakceptowania Regulaminu w terminie 14 dni od daty jego otrzymania.
 • Każdy odwiedzający Księgarnię Internetową posiada Koszyk Gościa. Pozwala to odwiedzającym na przechowywanie ich wybranych pozycji w tymczasowym koszyku.
 • Każdy zarejestrowany i zalogowany na Konto, Klient Księgarni Internetowej posiada Koszyk Użytkownika, który pozwala na dodawanie zamówień.
 • Jeżeli odwiedzający po dodaniu pozycji do Koszyka Gościa zdecyduje się zarejestrować i utworzyć Konto, posiadając od tego momentu Koszyk Użytkownika, wówczas zawartość Koszyka Gościa zostanie połączona z Koszykiem Użytkownika automatycznie.

 

XII. Dane osobowe

 • Przed złożeniem zamówienia oraz w trakcie rejestracji Konta, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Sprzedawcę, w celu realizacji zamówienia lub założenia Konta. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży oraz świadczenia usług.
 • Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia obejmuje również zgodę na udostępnienie podanych danych osobowych firmie kurierskiej w celu doręczenia zamówionego Towaru.
 • Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
 • Administratorem danych osobowych jest ZYSK I S-KA WYDAWNICTWO TADEUSZ ZYSK, ALDONA ZYSK SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Poznaniu, ul. Wielka 10, 61-774 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000095365, NIP: 7780162169, REGON: 630180276.
 • Klient ma pełny wgląd do swoich danych osobowych oraz prawo do ich uzupełnienia, aktualizacji i żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. W przypadku, gdy udostępnione dane są niezbędne do korzystania z usług lub realizacji umowy sprzedaży, żądanie zaprzestania przetwarzania tych danych jest równoznaczne z zaprzestaniem świadczenia usług lub rezygnacją ze złożonego zamówienia.
 • Pełna informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem https://sklep.zysk.com.pl/webpage/polityka-prywatnosci.html

 

XIII. Newsletter

 • Usługa bezpłatnego newslettera świadczona jest przez Sprzedawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usług newslettera należy uważnie zapoznać się niniejszym Regulaminem.
 • Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu użytkowników o promocjach, konkursach, wydarzeniach i nowościach Sprzedawcy poprzez okresowe wysyłanie wybranych przez Sprzedawcę treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.
 • Subskrypcja newslettera polega na wpisaniu adresu poczty elektronicznej, którym dysponuje użytkownik do formularza udostępnianego przez Sprzedawcę na stronie internetowej. Użytkownika wyraża zgodę na otrzymywanie bezpłatnego newslettera poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa.
 • Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji newslettera samodzielnie, po zalogowaniu się na swoje Konto i odznaczeniu zgody w zakładce "Newsletter", oraz nie posiadając Konta poprzez link z rezygnacją zawartą w e-mailu potwierdzającym zapisanie się do newslettera, lub bezpośrednio za pośrednictwem adresu e-mail sklep@zysk.com.pl

XIV. Postanowienia końcowe

 • Regulamin obowiązuje od 3.04.2019 r. Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Sprzedawcy i na stronie Księgarni Internetowej www.sklep.zysk.com.pl.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.sklep.zysk.com.pl. Zamówienia złożone przez Klienta przed datą wejścia w życie zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 • Klientów posiadających Konto w Księgarni Internetowej Sprzedawca poinformuje o zmianie Regulaminu na adres poczty elektronicznej podany przy rejestracji. Jeżeli w terminie 14 dni od daty poinformowania Klienta o zmianie Regulaminu, nie przesłał do Sprzedawcy, na adres poczty elektronicznej: sklep@zysk.com.pl oświadczenia o braku akceptacji wprowadzonych zmian uznaje się, że zaakceptował zmiany Regulaminu.
 • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).