Huculszczyzna (album)

  • 978-83-7506-557-2
  • Autor: Hejke, Krzysztof
  • Dostępność: Jest
  • 59,00 zł 52,50 zł
Tekst: Jan Skłodowski, Jacek Wnuk

Huculszczyzna... Dziś słowo to mieści w sobie znacznie więcej niż tylko zwięzłe nazwanie krainy etnogeograficznej obejmującej część Karpat Wschodnich. Dla nas, spadkobierców tej a nie innej tradycji cywilizacyjnej, nadal pozostających w kręgu historyczno-kulturowym kształtowanym etosem czasów Rzeczypospolitej Obojga Narodów i dwudziestolecia międzywojennego, a jednocześnie naznaczonych doświadczeniami i przemianami stulecia dwudziestego, Huculszczyzna to już czas przeszły i bezpowrotnie dokonany. To dzisiaj mit i legenda.
Pozostały jednak góry i ludzie - zespoleni z nimi nieodłącznie oraz trwający w wymiarze transcendentnym, wypełnieni ową Vincenzowską, zapisaną w starych rewaszach "prawdą starowieku"...

Jan Skłodowski

Przemierzałem Karpaty Wschodnie wielokrotnie, dziwiąc się ich dzikości. W puste przestrzenie między szczytami wdzierałem się na nartach, tnąc śnieżny obrus odwiecznej zimowej ciszy. Przekraczając granice i obszary kulturowej przynależności, docierałem do tej górzystej krainy rozmaitymi drogami. Ona zaś trwała niepodatna na zmiany; z jednej strony romantycznie archaiczna, z drugiej - tragicznie zaniedbana i skazana na status swoistego rezerwatu.
Dotykałem śladów minionej cywilizacji, którą zatrzymał historyczny kataklizm. Huculi i Bojkowie w swej gościnności odkrywali przede mną tę żywą księgę obrazów. W tych oddalonych od cywilizacji dolinach ostały się prastare zwyczaje, tutaj wypracowano sposoby przetrwania w tym nader surowym klimacie.
Po tej krainie chciałbym Państwa oprowadzić.

Krzysztof Hejke

Krzysztof Hejke
- profesor sztuk filmowych, fotograf i operator. Absolwent Państwowej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi oraz Instytutu Fotografii Artystycznej w Pradze. Od 17 lat wykłada fotografię na Wydziale Reżyserii i Wydziale Operatorskim macierzystej uczelni.
Jego prace prezentowano na ponad 70 wystawach indywidualnych w kraju i za granicą. Jest autorem kilkunastu  albumów, m.in. Polska Romantyczna (siedmiokrotnie nagrodzonego w konkurach na najpiękniejszą książkę), Polska - Duch Ziemi (jedynej monumentalnej publikacji albumowej poświęconej polskiemu folklorowi), Katedra lwowska obrządku łacińskiego, Tam gdzie lwowskie śpią Orlęta, Rossa od świtu do zmierzchu, Cmentarz Łyczakowski w fotografii Krzysztofa Hejke, Kresy. Zapomniana Ojczyzna, Świątynie Kresów, Ludzie Kresów, Polesie, Cmentarze katyńskie, a także autorem rozdziału poświęconego Polsce w publikacji Ludy świata.
Uczestnik wypraw górskich na najwyższe szczyty kontynentów.
Od kilkunastu lat przemierza dawne Kresy Rzeczypospolitej.

Jan Tadeusz Skłodowski - doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego, podróżnik, członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Towarzystwa Karpackiego i Związku Polskich Artystów Fotografików. Współpracownik Instytutu Sztuki i Instytutu Historii PAN. Rejestruje ślady historii na dawnych terenach wschodnich Rzeczypospolitej - tzw. Kresach, m.in. Litwie, Wołyniu, Ziemi Halickiej i Lwowskiej, Żmudzi, Pokuciu i w Karpatach Wschodnich.
Od lat wędruje po Tatrach i Beskidach. Autor licznych wystaw fotograficznych w kraju i za granicą, kilkudziesięciu artykułów oraz książek, m.in. Huculszczyzna w grafice polskiej.

Jacek Wnuk - absolwent geografii w Instytucie Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie oraz fotografii na Wydziale Operatorskim PWSFTviT w Łodzi. Od wielu lat przemierza bezdroża Wschodnich Karpat, czego efektem są jego prace dyplomowe, wystawy i pokazy slajdów. Organizator wielu wypraw popularnonaukowych w trudno dostępne tereny Ukrainy, Rumunii, Białorusi, Rosji i Maroka. Pracował jako wolontariusz w Międzynarodowej Inicjatywie Humanitarnej w Czeczenii. Redaktor i założyciel portalu www.karpatywschodnie.pl, a także inicjator Karpackiej Biesiady - Spotkania Miłośników Karpat Wschodnich.

Rok wydania: 2010
Stron: 208
Oprawa: twarda z obwolutą
Format: 230x310
Pakowanie: 3
Data wprowadzenia tytułu do sprzedaży: 30 listopada 2010