NLP i skuteczne sprzedawanie

  • szt.
  • 29,00 zł
  • Niedostępny

NAKŁAD WYCZERPANY. BRAK MOŻLIWOŚCI ZAKUPU KSIĄŻKI.

 

Programowanie neurolingwistyczne jest teorią bycia doskonałym i modelem uporządkowania swoich doświadczeń przez jednostkę. Nowy Rynek to "trzecia droga" dla ludzi zajmujących się handlem, alternatywa dla Starego Rynku (gdzie sprzedawcę uznawano za osobę niegodną zaufania, a akt sprzedawania postrzegany był jako efekt manipulacji) oraz dla Elektronicznego Rynku (którego cechą jest zaspokojenie potrzeb klienta z zastosowaniem technologii pozwalającej pominąć sprzedawcę). Nowy Rynek charakteryzuje szczególna rola, jaką odgrywa wzajemna relacja między stronami zawierającymi transakcję oraz współpraca między nimi mająca na celu wzajemną korzyść. Niniejsza książka, dzieło doświadczonych trenerów NLP, biznesmenów i publicystów, jest próbą praktycznego przełożenia teoretycznych zasad NLP na język sprzedaży. Programowanie neurolingwistyczne, zajmujące się m.in. sztuką stawiania sobie właściwych zadań i ustalania metod ich osiągnięcia, a także rozpoznawania celów innych ludzi, jawi się jako doskonała metoda usprawnienia komunikacji między sprzedawcą a klientem w warunkach Nowego Rynku.

Rok wydania: 2002
Stron: 254
Oprawa: broszura
Format: 125/205
Pakowanie: 30
Tłumacz: Mariusz Siemiński

SPIS TREŚCI


Słowo wstępne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Podziękowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Część I. JAK SIĘ ZMIENIA HANDLOWANIE

Stary rynek    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Rynek elektroniczny   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Nowy rynek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Część II. PROCES SPRZEDAŻY

21. Dlaczego ludzie kupują  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
22. Pytania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
23. Planowanie pracy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
24. Poszukiwanie klienta i pierwszy kontakt  . . . . . . . . . . . . . 73
25. Telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
26. Więź - budowanie relacji   . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
27. Mówienie językiem klienta   . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
28. Wartości, zasady i strategie podejmowania decyzji  . . . . . . . . . 119
29. Prezentacje   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
10. Zamykanie transakcji i obsługa klienta   . . . . . . . . . . . . . 145

Część III. PRACA NAD SOBĄ

11. Spójność   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
12. Cele. Co chcesz osiągnąć?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
13. Wartości. Co jest dla ciebie ważne?  . . . . . . . . . . . . . . . 174
14. Motywacja i style pracy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
15. Przygotowanie mentalne   . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Część IV. ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ

16. Przywództwo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
17. Logiczne poziomy zarządzania   . . . . . . . . . . . . . . . . 208
18. Coaching i zebrania   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
19. Rozwój i uczenie się przedsiębiorstwa   . . . . . . . . . . . . . 222

Część V. PRAKTYKA

Umiejętności potrzebne na nowym rynku   . . . . . . . . . . . . . 228

Część VI. ŹRÓDŁA

Bibliografia   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
Słownik terminów   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
Usługi doradztwa biznesowego   . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
O autorach   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252