Psychologia różnic indywidualnych

  • 83-7150-825-5
  • Autor: Hampson, Sarah E. & Colman, Andrew M. [red.]
  • Dostępność: Jest
  • szt.
  • Cena katalogowa: 20,00 zł
  • Rabat: -7,00 zł (35 %)
  • 13,00 zł

Uwaga! Książka posiada lekkie rysy na okładce.

 

Ludzie różnią się między sobą nie tylko wyglądem (tzn. fizycznie), lecz także sposobem zachowania (tzn. psychologicznie). Nic więc dziwnego, że badanie różnic indywidualnych, w tym różnic na poziomie osobowości, stanowi integralną część psychologii. W centrum zainteresowań psychologów znalazły się różnice indywidualne mające związek z procesami przetwarzania informacji, czyli z rozmaitymi sposobami postrzegania świata i reagowania na niego. Autorzy najpierw omawiają te obszary badań nad różnicami indywidualnymi, które wiążą inteligencję z predyspozycjami kognitywnymi, tj. z charakterystycznymi dla poszczególnych osób sposobami myślenia. Rozpoczynają od pytania o naturę inteligencji, przedstawiając definicję, koncepcje i teorie jej dotyczące. Kolejne rozdziały poświęcone są osobowości jako zespołowi psychicznych właściwości jednostki wyrażających się w charakterystycznych wzorach zachowań. W badaniach nad klasyfikacją osobowości zastosowano rozmaite teorie odwołujące się do kategorii psychodynamicznych, charakterologicznych, kognitywnych, behawioralnych i humanistycznych. Jeden z rozdziałów ukazuje wkład Freuda do badań nad osobowością, Freud bowiem wciąż pozostaje najbardziej znanym i wpływowym teoretykiem osobowości.

Rok wydania: 2000
Stron: 148
Oprawa: broszura
Format: 145/205
Pakowanie: 20
Tłumacz: Elżbieta Hornowska, Teodor Zysk