Sprawność fizyczna ogólna. Testy

  • 83-7298-578-2
  • Autor: Talaga, Jerzy
  • Dostępność: Brak
  • szt.
  • 29,90 zł
  • Niedostępny

NAKŁAD WYCZERPANY. BRAK MOŻLIWOŚCI ZAKUPU KSIĄŻKI.

 

Wśród osób zajmujących się teoretycznie lub praktycznie nauczaniem i trenowaniem sportowców w różnych dyscyplinach trwa wciąż ponawiana dyskusja nad istotnymi wartościami oceniającymi aktualne i prognostyczne możliwości uzyskiwania oczekiwanych wyników. Wśród tych wartości określoną rolę odgrywają sprawdziany i testy stosowane w poszczególnych cyklach szkolenia.
Na świecie testy oceniające zdolność organizmu do podejmowania wysiłków ponadnormatywnych dla przeciętnego człowieka są dość powszechne wykorzystywane przez lekarzy sportowych, fizjologów, nauczycieli wychowania fizycznego, instruktorów i trenerów sportowych.
Kierując się podobnym zainteresowaniem osób pracujących w szeroko rozumianej kulturze fizycznej w Polsce, zarówno w sporcie amatorskim, jak i zawodowym, prezentujemy zestaw bardziej i mniej znanych testów krajowych i zagranicznych o szerokich możliwościach wykorzystania, uwzględniających wiek, płeć i poziom sprawności fizycznej.
W celu ułatwienia posługiwania się testami przyjęto następujący schemat zapisu:
- miejsce wykonania testu,
- wykaz sprzętu niezbędnego do realizacji prób,
- sposób wykonania poszczególnych prób oraz całego testu,
- ocena prób i całego testu.
Większość testów zilustrowano rysunkami, które mają usprawnić organizację ćwiczeń (wyznaczenia strefy, rozstawienie przyborów, przyrządów itd.).

Rok wydania: 2004
Stron: 194
Oprawa: broszura
Format: 165/235
Pakowanie: 20