Stefan Batory

  • 978-83-7506-513-8
  • Autor: Besala, Jerzy
  • Dostępność: Brak
  • szt.
  • 49,90 zł
  • Niedostępny

NAKŁAD WYCZERPANY. BRAK MOŻLIWOŚCI ZAKUPU KSIĄŻKI.

 

Biografia Stefana Batorego autorstwa Jerzego Besali ukazuje postać jednego z pierwszych władców elekcyjnych Rzeczypospolitej jako wybitnego wodza i polityka. Królowi pochodzącemu z węgierskiego Siedmiogrodu przyszło rządzić w czasach trudnych ze względu na stosunki wewnętrzne i zamęt związany z bezkrólewiem po ucieczce Henryka Walezego, w mocarstwie polsko-litewskim zagrożonym przez nacisk Iwana IV Groźnego na Inflanty i ziemie litewskie.
Czytelnik w niniejszej pracy znajdzie nie tylko odpowiedź na pytanie, jaką drogę przeszedł Batory do korony polskiej, dlaczego udało mu się odeprzeć tak skutecznie ekspansję Moskwy i odzyskać Inflanty oraz zreformować armię polsko-litewską. Mocną stroną tej biografii jest próba ukazania postaci Batorego jako człowieka z krwi i kości, władcy silnego, "niemalowanego", potrafiącego nie tylko uzyskać od szlachty podatki na sejmach walnych, ale i skutecznie rozprawić się z opozycją Zborowskich.
Na tle niepowodzeń ostatnich Jagiellonów w polityce wobec Moskwy Batory rysuje się jako wybitny mąż stanu i wódz, być może zmierzający do stworzenia wielkiej ligi antytureckiej. Zabrakło czasu: panował tylko dziesięć lat i natrafił na mur demokracji szlacheckiej, obawiającej się wzmocnienia pozycji silnego "żelaznego" króla.
Kunszt autora, wartki nurt narracji i moc ciekawostek, które Jerzy Besala wydobył ze źródeł epoki, uzupełnienie dzieła o nowe opracowania, które się ukazały od poprzedniego wydania, wprowadzają czytelnika w barwny i ciekawy świat zaciekłej rywalizacji o dominację w Europie Środkowo-Wschodniej, w której aktywnie uczestniczyła Rzeczpospolita właśnie pod rządami Stefana Batorego. Książkę czyta się znakomicie, jest ze wszech miar warta polecenia.

Prof. dr hab. Mirosław Nagielski


JERZY BESALA ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmował się dziejami Polski szlacheckiej. Opublikował m.in. biografię Stanisław Żółkiewski (1988), trzytomowe dzieło Małżeństwa królewskie: Piastowie, Jagiellonowie, Władcy elekcyjni (2006-2007) oraz popularne Tajemnice dziejów Polski. W Polskim słowniku biograficznym ukazał się naukowy biogram Stefana Batorego autorstwa Jerzego Besali. Szczególną wagę przywiązuje do psychologicznego rozumienia postaci, co znalazło odbicie w książce Miłość i strach. Dzieje uczuć kobiet i mężczyzn (2010), zaplanowanej na pięć tomów. Jest też autorem licznych artykułów w prasie, współpracuje z "Polityką" oraz "Wiedzą i Życiem".
Stefan Batory jest wznowieniem biografii wydanej w 1992 roku, uzupełnionym przez autora o nowszą literaturę przedmiotu.

Rok wydania: 2010
Stron: 468+ kolorowa wkładka zdjęciowa
Oprawa: twarda
Format: 165x235
Pakowanie: 10
Data wprowadzenia tytułu do sprzedaży: 2 listopada 2010