Psychologiczna

Związki miłosne  Norma i patologia
Rabat: 21 %
27,65 zł
Tożsamość a cykl życia

Tożsamość a cykl życia

Fragment tekstu: PRZEDMOWY Niniejszy zbiór esejów ukazał się po raz pierwszy w 1959 roku w cyklu "Psychological Issues", nakładem International Universities Press. Odniesienia do "wyniku psychologicznego" (psychological issue) na początku i na końcu poniższej oryginalnej przedmowy są nawiązaniem do tej publikacji.   PRZEDMOWA 1 (1959) Republikacja wybranych esejów wymaga zwykle ważnego uzasadnienia. Prezentowany zbiór zawiera teksty, które są poszukiwane jako materiał źródłowy; jest to zapotrzebowanie pochodzące z wielu dziedzin zawodowych, jak wskazuje na to "wynik psychologiczny".Tytuł wyraża wszechobecny temat, czyli jedność cyklu ludzkiego życia i specyficznej dynamiki każdego z jego stadiów, tak jak jest to uwarunkowane przez indywidualny rozwój i społeczną organizację. W psychoanalizie ten temat dotyczył jak dotychczas tylko dzieciństwa i kilka prac nie może uczynić więcej, niż tylko naszkicować specyficzne psychospołeczne zadanie młodości, a konkretnie formowanie tożsamości...

Rabat: 21 %
23,62 zł
Style charakteru
Rabat: 21 %
27,65 zł
Spirala milczenia

Spirala milczenia

Spis treści PRZEDMOWA DO WYDANIA 2001   13 I. STAWIAMY HIPOTEZĘ MILCZENIA   21- "Nasze rozumienie pozostaje daleko w tyle za naszymi pomiarami" 22- Każde badanie zaczyna się od zagadki 23- Mowa i milczenie rozstrzygają o klimacie opinii 24- Konformiści z ostatniej chwili 25- Wyciągnąć zjawisko na światło dzienne 27 II. BADANIE NARZĘDZIAMI DEMOSKOPOWYMI   28- "Skąd mam wiedzieć?" 28- Odkrycie nowej zdolności człowieka, jaką jest rozpoznawanie klimatu opinii 30- "Test kolejowy" 36- Symulacja publiczności 39- Odznaka też jest wypowiedzią 44- Korzyść z posiadania po swojej stronie grup skłonnych do wypowiedzi 45- Poczucie zgodności z duchem czasu rozwiązuje język 47- Odwrócenie tendencji jako szansa dla badań 49- Odrzucenie przypuszczenia, że lewicowcy są mniej wrażliwi na klimat opinii 52- Nowy sposób pomiaru ciśnienia opinii 54- Bateria pytań o gotowość publicznej deklaracji 56 III. LĘK PRZED IZOLACJĄ JAKO MOTYW   58- Klasyczny eksperyment laboratoryjny Solomona Ascha burzy wizerunek...

Rabat: 21 %
35,47 zł